Visit the LIAF Archive Website

Kateřina Šedá

Kunstnere:

Visningssteder:

SOMETHING FOR SOMETHING, 2019
Sosial samhandling, ulike medier. Variable dimensjoner.

Kateřina Šedá bruker ofte handling for å skape utveksling og kommunikasjon mellom mennesker i deres hverdagslige rom – der byplanlegging og hverdagens politikk står på spill. I sitt verk for LIAF 2019 utforsker hun et gjentakende tema i sitt arbeid, nemlig turisme. I Lofoten skiller temaet turisme seg fra de mest kjente turistmålene i Europa, der det oppstår boliger uten fastboende og butikker ingen trenger. I Lofoten er turistene mer geografisk spredt, og skaper det Kateřina anser som en slags ”usynlig turisme”. For å invertere usynligheten, lar hun seg inspirere av det norske samfunnets åpenhet og transparens. Uavhengig av geografi, anses turisten ofte som en som trekker noe ut fra et sted. De er på kortvarige besøk, der målet synes å være å ta noe med seg fra stedene de besøker. Politikere hevder ofte at turister også bidrar til samfunnene de besøker: De skaper arbeidsplasser og betaler for innkvartering og mat. Men er det nok?

I Something for Something foreslår Kateřina en rolle for turisten som innebærer å være en mer positiv ressurs. En som er blottstilt, og som kan bidra med noe annet enn å forsterke gentrifiseringsprosesser. Gjennom prosjektet har Kateřina infiltrert Airbnb-systemet, et viktig element innen usynlig turisme.
Airbnb har blitt kritisert verden over for å omgjøre hele bysentre til friluftsmuseer, og nå begynner dette fenomenet også å sette sitt preg på Lofoten. De siste årene har det blitt vanskeligere for de som bor og jobber her å finne bolig for helårsleie, da huseiere foretrekker å leie ut i det mer lønnsomme Airbnb-systemet. I Something for Something blottstilles både innkvartering og turist: En campingvogn er plassert utenfor Lofotpostbygget, et av lokalene under LIAF 2019. Gjennom Airbnb tilbys den gratis til turister som er villige til å betale med en synlig og positiv handling som gagner lokalsamfunnet. På denne måten setter Šedá forholdet mellom Airbnb-systemet, den individuelle turisten og lokalbefolkningen i fokus for å se om en alternativ byttemodell kan være mulig.

Something for Something er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunstnersenter (NNKS).

Kateřina Šedá (f. 1977) er en kunstner som for tiden har base i Brno i Tsjekkia.