Visit the LIAF Archive Website

Michaela Casková

Kunstnere:

Visningssteder:

Small Talk # 4: Everything Weather, 2019

Tid (å se ut over horisonten i timevis, å lese himmelen, vente på hvaler), ører, øyne, tale, kikkert, penn, papir, akvarell, spiker, skyer, vind og tre.

Michaela Casková (1988) er en kunstner som bor og arbeider i Finland.

Small Talk # 4: Everything Weather er bestilt av LIAF 2019 / Nordnorsk kunstnersenter (NNKS).

Small Talk # 4: Everything Weather er en leken fortsettelse av Michaela Caskovás pågående interesse for atmosfæriske observasjoner og hverdagslig prat.

Prosessen startet under en LIAF-ekskursjon med forskningsfartøyet Helmer Hanssen som var i farvannet rundt Lofoten i april og mai 2019. De 14 diktene utgjør en slags værrapport, formidlet ved hjelp av samtaler som hun overhørte mellom en gruppe forskere som var på toktet for å kartlegge tilstedeværelsen av en dyreplanktonart, hoppekrepsen Calanus finmarchicus.

I Michaelas installasjon kombineres disse skriftlige feltopptakene med korte personlige refleksjoner og små fotografier av himmelen. Samlingen er plassert ved siden av en observasjonsstol vendt mot visningsstedets minst iøynefallende vinduer. Her inviteres besøkende til å sitte, se på, og skrive om været som ses, overhøres eller føles.