Visit the LIAF Archive Website

Paola Torres Núñez del Prado

The Lost Code 2017-2019
Serie på tre tekstilarbeider. Hver på 34×30 cm.

Space Invaders, 2017
– Tekstil

No One Understood Me
– Tekstil

Textile Collisions, 2017
– Elektronisk broderi over tradisjonell brokade fra Andesfjellene.

”På treffende vis kan vi si at den analytiske maskin vever algebraiske mønstre på samme måte som jacquardveven vever blomster og blader.”
– Ada Lovelace

Unk’uña, eller istalla, er et lite teppe som brukes av kvinner til å bære kokablader, mat eller niste, og til å ære Pachamama (Moder Jord) under seremonier som begravelser, ofringer og bryllup. Teppene lages av fiberstoff eller alpakkaull som er behandlet med naturlige fargestoffer fra stilker, blader, røtter eller blomster. De veves i forskjellige farger, og de fire endene har frynseornamenter som gjør dem lettere å binde. Mønstre og formgivning som tradisjonelt har vært knyttet til urfolk og den kvinnelige sfæren, settes i et nytt lys i Paolas arbeider.

Serien består av tre unk’uñaer, opprinnelig solgt som håndverksprodukter til turister i Lima, for deretter å bli omarbeidet av kunstneren. Ved bruk av lydvisualiseringsteknikker dannes brudd i mønstrene; brudd som er knyttet til sammenhenger og omstendigheter rundt teppenes tilblivelse. I hvert arbeid blir disse elementene (som kunstneren omtaler som ”forsvinnende stemmer”) vevd inn i tekstilene igjen, ved hjelp av prosesser som ikke bare peker på forsvinningen (eller degenereringen), men som også innebærer et brudd med den tradisjonelle veveteknikken fra Andesfjellene.

Selv i dag, etter utviklingen av statistikk, digital teknologi og kybernetikk (og det medfølgende behovet for matematiske beregninger og algoritmer), blir mønstre gjerne sett på som ornamenter.
Tradisjonelt har de hovedsakelig blitt brukt i kretser ansett som ikke-vitenskapelige, knyttet til dekorasjon, tekstiler, utsmykninger, eller assosiert med førmoderne samfunn, tilsynelatende adskilt fra intellektuelle oppgaver. For kunstneren er imidlertid disse to sfærene nært sammenkoblet, en vevers mentale prosesser ligner de hos en matematiker eller programmerer.

Paola Torres Núñez del Prado (f. 1979) er en kunstner som bor og arbeider i Göteborg.