Visit the LIAF Archive Website

( )-rommet

( )-rommet
At tidevannet kommer og går er universelle hendelser som kan forutsies og legges inn i et skjema, men på et lokalt nivå oppstår mange uforutsigbare hendelser som følge av disse større bevegelsene. ( ) på LIAF 2019 er et område i utstillingen tilegnet en samling lyd-, musikk- og spoken word-verk som danner en varig komposisjon med gjenlyd i tidevannsskiftet og den gjennomsnittlige 6 timer og 12,5 minutter lange overgangen mellom lavvann og høyvann. Hver dag vil disse verkene komme i en ny rekkefølge som bestemmes tilfeldig.