Visit the LIAF Archive Website

Toril Johannessen

Kunstnere:

Visningssteder:

Words and Years, 2010–2016

Silketrykk, 76 × 56 cm.

Words and Years (2010–2016) er en rekke grafer basert på data fra forskjellige akademiske tidsskrifter og nyhetsmagasiner. Her er hyppigheten av bestemte ord kartlagt ved å søke gjennom digitale arkiver fra tidsskriftenes publikasjonshistorikk, fra de første utgavene og fram til i dag. Grafene ble laget som undersøkelser rundt hvorvidt ‒ og i så fall hvordan ‒ historien, hendelser og ”tidsånden” gjenspeiles i språket. Grafene er flertydige og inviterer til åpne tolkninger, siden den metaforiske betydningen av de valgte ordene endres med kunnskapsområdene kildene representerer.

Serien består av til sammen 16 trykk. Et utvalg av disse er del av LIAF-utstillingen.

Toril Johannessen (f. 1978) er en kunstner som arbeider i Tromsø.