Visit the LIAF Archive Website

Det gamle Lofotpostbygget

Utstillinger:

Arrangementer:

Avisgata 5, Svolvær

Om visningsstedet

Da lokalavisa Lofotposten flyttet inn i nye redaksjonslokaler på Torget, ble den ikoniske avisbygningen ved sjøen stående tom over lengre tid. Det vil si, den har vært brukt til så mangt i mellomtiden, alt fra midlertidig skole til vinterlager for båter og fiskeutstyr. Høsten 2019 vil en omfattende renovering av bygget starte, og gjøre det om til et leilighetskompleks. LIAF 2019 rekker akkurat å innta de fire etasjene med rålokale som de er, på en måte som søker å både understreke og leke med de arkitektoniske særegenhetene til bygget.

Utstillingen vil være åpen tirsdag til søndag 12 – 19. I tillegg vil det komme programaktiviteter med egne tidspunkter.

Omvisning i utstillingen hver lørdag og søndag 13–14, med oppmøte på det gamle Lofotpostbygget.