Visit the LIAF Archive Website

Svolvær filmteater

Storgata 29, Svolvær

Om visningsstedet

Svolvær filmteater er et viktig og erværdig visningssted under LIAF 2019. Funkisbygget ble tegnet av arkitekt Harald Sund, og sto ferdig i 1938. Mesteparten av det originale interiøret i kinoen er godt bevart. Lenge var filmteatret et av Svolværs viktigste møtesteder med sine 350 sitteplasser og to til tre filmvisninger hver dag. I dag er kinoen samlokalisert med Rådhuset som den deler inngang med. Den kommunale kinodriften ble overtatt av Lofoten Kulturhus i 2015.