2021-utgaven av LIAF er utsatt til 2022 på grunn av usikkerheten rundt covid-19. Nyheter om neste festival kommer i tiden fremover.

LIAF 2019 hentet inspirasjon fra mylderet av innvånere, materialer, strabaser og prosesser som finnes i den ekstra vide tidevannssonen som omslutter lofotøyene. Fire samtaler ble åpnet opp i dialog med dette miljøet, for å observere det avta og utvide seg, og for å følge overgangene i floa og fjæra. Festivalen foregikk 30. august – 29. september 2019 i Svolvær.