Visit the LIAF Archive Website

Tenke tidevann, sanse skala

Lørdag 7. september

Tenke tidevann, sanse skala har sitt utspring i en interesse for tid, langsiktig tenking, for tidevannsprosessene som omgir lofotøyene og det bredere spekteret av (naturlige) fenomener og krefter som påvirker planeten. ‘Sanse skala’ innebærer en utforskning, ikke bare av objektene som studeres, men også av ‘sanseapparatene’ i seg selv og forestillingene om måling. Her ser vi en mer ontologisk tilnærming til kunstnerens medium og materiale, og en åpning for tilfeldige forekomster.

19:00 – Kollektiv lytting
Et offentlig lytterarrangement med en utvidet versjon av Signe Lidéns podcast The Tidal Sense etterfulgt av en samtale mellom kunstneren og Arjen Mulder (Biology and Media Theory). På Svolvær filmteater

20:00 – Performance
Signe Lidén initierer en lydperformance i dialog med installasjonen hennes i utstillingsområdet. På det tidlgere Lofotpostbygget

21:00 – Konsert
Perkusjonist Greg Fox opptrer i respons til ideene som er generert rundt tidevannssonen og det akustiske rommet i utstillingen. På det tidligere Lofotpostbygget