Visit the LIAF Archive Website

Futurefarmers

Digermulen

Ei bygd lengst øst i Lofoten, på den sørlige delen av Hinnøya. I 2013 ble det lokale oppdrettsanlegget solgt, noe som førte til et tap av arbeidsplasser. Dette sårbare samfunnet, med sine 140 innbyggere, har fortsatt skole, barnehage og dagligvarehandel. Et nytt taredyrkingsanlegg har blitt startet for å gi ny giv på stedet. Turismen er ikke like tilstedeværende i Digermulen som i mange andre steder i Lofoten, men på mange måter var det her cruiseskip-turismen startet, da Keiser Wilhelm II reiste hit i 1889, inspirert av landskapsmalerier fra området.

Om prosjektet

Residensperiode fra oktober 2018 til september 2019, med flere kunstneropphold.

I oktober bygde kunstnerne en bærbar vindmølle sammen med elever ved Digermulen skole. Sommeren-19 konstruerte de en større vindmølle som driver en trykkepresse.

Da Futurefarmers ble invitert til Lofoten av LIAFs kuratorgruppe, ble de samtidig advart om de lunefulle vindene som farer gjennom Lofotens skjærgård. Futurefarmers Amy Franceschini og Lode Vranken bygde en liten, bærbar vindmølle for å møte disse vindene under deres første opphold i oktober 2018. Dette objektet fungerer som en muse, et samtalestykke og en måte å forestille seg en større, mobil vindmølle som kan brukes av flere personer til ulike formål, som for eksempel å drive en trykkpresse.

Prosjektet deres i Digermulen ble til en kollektiv, situasjons- og stedsresponsiv prosess, formet av miljøet i den østlige utkanten av Lofoten. Verket strakte seg over flere disipliner, tok i bruk de unike ressursene som var tilgjengelige, og utforsket temaer som kommunikasjon, kollektivt minne og standhaftighet.

Om kunstnerne

Futurefarmers er en internasjonal konstellasjon av kunstnere, aktivister, forskere, gårdbrukere og arkitekter som jobber sammen for å foreslå alternativer til samtidens politiske og miljømessige organisering av sosiale rom. Futurefarmers, som ble grunnlagt i 1995, bruker ulike medier for å dekonstruere systemer, for å visualisere og forstå disse systemenes interne logikk, og for å prøve å tilby mer bærekraftige alternativer. Systemene de tar for seg kan dreie seg om mat, offentlig transport og utdanning. Amy Franceschini er grunnleggeren av Futurefarmers. Hun har utdannelse fra Universitetet for fotografi i San Fransisco og Stanford universitetet. Lode Vranken har master fra FN’s program for Human Settlements and Architectural Philosophy fra KU Leuven, Belgia.