Visit the LIAF Archive Website

João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira

Skrova

En liten øygruppe og et fiskevær i Øst-Lofoten, 40 minutters fergetur sørøst for Svolvær. Stedet har ca 200 innbyggere. Skrova var lenge et senter for Lofotfiske og hvalfangst, med tusenvis av sesongarbeidere. Fiskeværet klarer seg fortsatt godt ; i dag er det lakseoppdrett som er hovednæringen.

Om prosjektet

Residensperioden i Skrova var fra mars og ut mai 2019.

João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreiras pågående forskning og kunstneriske interesse rundt migrasjon dannet rammen for prosjektet under LIAF. Denne migrasjonen, eller vandringen, refererer både til mennesker og andre arter, og de ser på hvordan den er knyttet til klimaendringer eller til sosiale og økonomiske problemer skapt av konflikt, finanskrise eller andre eksterne faktorer. Deres definisjon omfatter også sesongbetont og midlertidig migrasjon, for eksempel forflytningen som skjer i forbindelse med turisme.
Som utgangspunkt fokuserer arbeidet på skreiens vandringsmønstre, og betydningen dette har for Lofotens lokale fiskeindustri. De fokuserer også på sosiale og økonomiske vandringer som følge av industrien rundt torsk – fangst, tørking, bearbeiding og eksport av fisk – hele veien til Portugal. I denne forbindelsen ser de på industri, kultur og identitet, og utforsker både nomadiske vandringer og bevegelse innenfor normativ identitet.

Om kunstnerne

João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreira bor og arbeider i Lisboa. De har samarbeidet siden 2004 om ulike prosjekter, og jobber med skulptur, fotografi, performance og film. Arbeidene deres dreier seg rundt temaer som queer identitet, migrasjon og global kapitalisme. João Pedro Vale studerte skulptur på fakultet for kunst ved Universitetet i Lisboa. Han har også studert ved Maumaus. Nuno Alexandre Ferreira har bakgrunn innen sosiologi fra NOVA-universitetet i Lisboa.