Visit the LIAF Archive Website

Trygve Luktvasslimo

Valberg

Ei lita bygd med ca 100 innbyggere, som befinner seg på innersida av Lofoten, på sørsida av Vestvågøy. Tidligere var dette et viktig sted for både jordbruk og fiske, men i dag er Valberg preget av fraflytting. Den lokale skolen ble nedlagt i 2011. Den lokale velforeningen har fortsatt med å arrangere kulturelle aktiviteter og sammenkomster. Landskapet på Valberg er preget av en spesielt bred tidevannssone.

Om prosjektet

Residensperiode fra oktober 2018 til september 2019.

Den veganske tannbørsten er et filmprosjekt av Trygve Luktvasslimo som undersøker hvordan svært ulike, noen ganger diametralt motsatte, klimapåstander kan fortone seg både sanne, logiske og troverdige. Filmen utvikles og produseres fra oktober 2018 fram til LIAF åpner og avsluttes i løpet av september 2019.
Som en metafor på hvordan klimafakta tilpasses, statistikk og utregninger gjøres subjektive, og verdensanskuelse gjøres om til unike, personlige, individualist-produkter, setter filmen de to verdenene under og over vann opp mot hverandre. Over vann er den kjente verden, rasjonalitet, pust, klarsyn. Under vann er ikke våre sanser brukbare på samme måte, vi kan ikke lokalisere retning på lyd lenger, vi ser ikke tydelig, og vi kan ikke puste.

‘Shallow Water Blackout’ er en term lånt fra fridykking som beskriver å miste bevisstheten rett under vannoverflaten, et fenomen som skyldes at man på forhånd har hyperventilert (for mye) for å klare seg lenger under vann. Begrepet er prosjektets arbeidstittel og får stå som et bilde på manipulasjon av fysiologiens faktiske begrensninger, og faren ved det.

“Akkurat som skumringen er en spalten mellom verdener, en dør til det ukjente, slik drar vi en parallell til tidevannssonen som det som skiller verdener, under og over.”

Om kunstneren

Trygve Luktvasslimo er kunstner, og har bodd i Lofoten siden 2016. De siste årene har han utforsket menneskelig kommunikasjon og søken etter mening i et språk der det absurde får utfolde seg innenfor filmatiske og teatrale konvensjoner. Et sentralt element i Luktvasslimos arbeider, er måten han leker med disse konvensjonene for å sette søkelys på hvordan vi forføres av ulike budskap i en mediestyrt samtid. Han tar for seg eksistensielle spørsmål med visuelt slående og stiliserte filmer, som balanserer mellom tungt alvor og parodi. Luktvasslimo tok sin master ved Kunstakademiet i Malmø (2006).

Nyheter

Se traileren til Den veganske tannbørsten!